EKIPA – Kadetska selekcija

11

Bajović Danijela

lijevo krilo
32
14

Milena Gagović

srednji bek
14