EKIPA – Kadetska selekcija

14

Hana Joha

desno krilo
15

Petrušić Ksenija

lijevo krilo
22

Čanović Jana

lijevo krilo
19