Upravni odbor

Rukometni klub „TREBJESA“ (u daljem tekstu Klub) je neprofitna, amaterska sportska organizacija  u kojoj se slobodno i dobrovoljno udružuju sportisti, sportski radnici i drugi ljubitelji rukometa radi sportskog takmičenja i unapređenja rukometnog sporta.

Sjedište Kluba je u Nikšiću, ulica Bistrička 101, tel. (040) 242 671, (069)666 283.

Glavna djelatnost kluba je  razvoj i unapređenje  rukometnog sporta u gradu Nikšiću i državi Crnoj Gori  . Svoju djelatnost Klub će ostvariti kroz sledeće ciljeve i zadatke;

v  Zastupa zajedničke interese članova Kluba pred gradskim, državnim i sportskim organima i organizacijama;

v  Obezbjeđuje uslove za razvoj vrhunskog rukometnog sporta;

v  Preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unaprjeđivanja i omasovljavanja rukometa, kao i aktivnosti usmjerene na praćenje i upoznavanja svojih članova sa državnim i međunarodnim iskustvom u oblasti rukometa;

v  Organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unaprjeđivanju njihovog rada;

v  Organizuje inovaciju znanja kadrova u Klubu;

v  Organizacija sportskih takmičenja i učešće u takmičenjima koja organizuju nadležni sportski savezi ili drugi klubovi.

v  Podstiče rad svojih članova dodjeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne rezultate i za doprinos razvoju Kluba;

v  Usklađuje aktivnosti članova Kluba;

v  Učestvuje u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni Klubu;

v  Razvoj sportske saradnje sa drugim klubovima i udruženjima;

v  Izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima Kluba;

v  Sprovođenje naučno – istraživačkog rada iz oblasti fizičke kulture;

v  Saradnja sa klubovima školama, sportsko –rekreativnim društvima, medijima, insitucijama  i drugim organizacijama koji se bave sličnim djelatnostima .

v  Obavljanje drugih poslova potrebnih za razvoj sporta u skladu sa zakonom i statutom.

Na skupštini je usvojen Statut i na osnovu njega izabrani organi upravljanja kao i predsjednik Kluba.

Za predsjednika Kluba izabran je Miloš Perović- profesor fizičke kulture i sporta  koji će shodno odredbama Statuta predstavljati Klub.

 

Članovi upravnog odbora :

 

1.Perović Miloš

2.Raičević Žarko

3.Dorongić Darko

4.Perović Veselin

5.Rudović Zoran

6.Bulajic Maja

7.Magovčević Veselin

8.Glušica Mato

9. Burić Šćepan

10.Cicmil Blagoje

11.Kralj Marijo

12. Delibašić Boro

13.Bulatović Aleksandar

14.Bulajić Vlado

15.Stijepović Vlatko

16.Raičević Miljan

17.Danilović Marko

18.Labudović Dimitrije

19.Nikčević Milan

20. Marojević Maja